• Header 01

Slovenský zväz rybolovnej techniky

ÚSPECH NEPRÍDE ZA NAMI, MUSÍME SA ZA NÍM VYDAŤ A ZÍSKAŤ HO

Základné informácie o národnom športovom zväze

Názov: Slovenský zväz rybolovnej techniky

Právna forma: občianske združenie

Zastúpené: Juraj Mészáros, prezident

Sídlo: Svornosti 69, 940 77 Nové Zámky

IČO: 31871526

IBAN: SK93 0200 0000 3500 2413 6172

Webové sídlo: www.szrtnz.sk

E-mail:

NŠZ:

  • Osvedčenie o uznaní za národný športový zväz, č. 2016-12947/33633:70-30AA, zo dňa 8.8.2016
  • Osvedčenie o splnení podmienok na priznanie príspevku uznanému športu, č. 2017-144/559:56-30AA, zo dňa 4.1.2017

História

Vznik: 1.12.1992 v Nových Zámkoch na stredisku rybolovnej techniky MsO SRZ Nové Zámky

Prípravný výbor: Juraj Mészáros, Róbert Huszár, Karol Michalik, František Vagyovszký, Miroslav Jankovič

Zakladajúci členovia: Karol Michalik, Viera Michaliková, Pavol Konkoľ, Miroslav Jankovič, Ján Pešadík, Ján Jankovič, Tibor Vrba, Alexander Bachratý, Rastislav Náhlik, Roman Révay, Juraj Mészáros, Róbert Huszár, František Vagyovszký, Štefan Luzsica, Robert Mészáros, Peter Varga, Jan Mészáros, Ladislav Mészáros, Ladislav Supák, Ludmila Mészárosová

Výbor SZRT: Juraj Mészáros, Karol Michalik, Róbert Huszár, Miroslav Jankovič, František Vagyovszký, Ján Petrányi, prvé zasadnutie 5.-6. marca 1993

Ministerstvo

PROSTRIEDKY ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU NA ŠPORT V ROKU 2024:
 
Z toho 61% tvoria prostriedky štátneho rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania lotériových hier v roku 2021
Tipos logo

ICSF-Logo

logo-sportaccord

logo-iwga

logo rada

Naši partneri

vado

Veľkoobchod a maloobchod rybárkych potrieb

PAVOL KONKOĽ
P.K. FISHING TACKLE