• Header 01

Slovenský zväz rybolovnej techniky

ÚSPECH NEPRÍDE ZA NAMI, MUSÍME SA ZA NÍM VYDAŤ A ZÍSKAŤ HO

Rybolovná technika predstavuje súťažné odvetvie športového rybárstva, ktorého základy sa položili ešte v 19. storočí v Anglicku a USA pri testovaní komerčne vyrábaného športového rybolovného náčinia na zelenej lúke. 

zakladateliaPri tomto športe nejde o chytanie rýb, ale o vrhanie záťažou resp. muškou na cieľ a do diaľky. Súťaží sa v 9 disciplínach vrhacími a muškárskymi prútmi zhotovenými na tento účel. Pravidlá súťažných disciplín sú vymedzené medzinárodnou federáciou casting športu (International Casting Sport Federation – ICSF), ktorá združuje v súčasnosti vyše 30 krajín sveta. Pravidlá súťažných disciplín sú vymedzené medzinárodnou federáciou casting športu (International Casting Sport Federation – ICSF), ktorá združuje v súčasnosti vyše 50 krajín sveta. V zahraničí je známy a používaný názov casting šport. Na Slovensku sa na jeho vzniku a rozvoji podieľali najmä Samuel Ivaška, František Stejskal, Vojtech Kusenda, Vojtech Gecző, Otokar Mészáros, Ladislav Chmelko.

Slovenský zväz rybolovnej techniky (ďalej len SZRT) so sídlom v Nových Zámkoch vznikol ako občianske združenie 1. decembra 1992 z iniciatívy slovenských pretekárov. Od roku 1993 SZRT nepretržite zabezpečuje podmienky a účasť štátnej športovej reprezentácie na vrcholných európskych a svetových podujatiach vrátane Svetových hier neolympijských športov. Po vzájomnej dohode so Slovenským rybárskym zväzom, Rada Žilina prešla v roku 2008 do jej kompetencie juniorská reprezentácia v rybolovnej technike.
zakladatelia01

Za 27 rokov existencie SZRT získali slovenskí reprezentanti na ME, MS, SH a MSSaV 48 zlatých, 50 strieborných a 80 bronzových medailí a patria im 2 svetové rekordy.

 

Ministerstvo

PROSTRIEDKY ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU NA ŠPORT V ROKU 2021:

ICSF-Logo

logo-sportaccord

logo-iwga

logo rada

Naši partneri

vado

Veľkoobchod a maloobchod rybárkych potrieb

PAVOL KONKOĽ
P.K. FISHING TACKLE