• Header 01

Slovenský zväz rybolovnej techniky

ÚSPECH NEPRÍDE ZA NAMI, MUSÍME SA ZA NÍM VYDAŤ A ZÍSKAŤ HO

Medailová bilancia veteránov na MSSaV za roky 2003 - 2022

 

 
MSSaV SPOLU
 gold  silver  bronze  
Juraj Mészáros
18
18
15
51
Karol Michalik
3
2
8
13
Zuzana Emberová
-
6
5
11
Miroslav Jankovič
-
1
2
3
Peter Varga
-
-
1
1
Ester Chmelková
-
-
1
1
Spolu
21
27
32
80