• Header 01

Slovenský zväz rybolovnej techniky

ÚSPECH NEPRÍDE ZA NAMI, MUSÍME SA ZA NÍM VYDAŤ A ZÍSKAŤ HO

 Reprezentačné štarty juniorov na ME v rokoch 1993 - 2007

   '93 '94  '95 '96 '97 '98 '99 '00 '01 '02 '03 '04 '05' '06 '07 SPOLU
Lucia Jankovičová - - - - - - - - x x - x x - - 4x
Tomáš Valášek - - - - - - - x x x - - - - - 3x
Martin Šamier - - - - - - x x x - - - - - - 3x
Peter Viktorius - - - - - - - - - - - x x x - 3x
Martin Caras - - x x - - - - - - - - - - - 2x
Richard Ďurkovský - - x - - - x - - - - - - - - 2x
Karol Mikula - - - - - - x x - - - - - - - 2x
Ján Struška - - - - - - x x - - - - - - - 2x
Peter Čech - - - - - - - - x x - - - - - 2x
Matej Hruška - - - - - - - - x x - - - - - 2x
Miroslav Janžetič - - - - - - - - x x - - - - - 2x
Adam Gajdoš - - - - - - - - - - - x x - - 2x
Miroslav Sýkora - - - - - - - - - - - x - x - 2x
Drahomír Jánsky - - - - - - - - - - - x x - - 2x
Michal Rybár - - - - - - - - - - - - x x - 2x
Peter Pokus - - x - - - - - - - - - - - - 1x
Jan Mészáros x - - - - - - - - - - - - - - 1x
Marek Mészáros - - x - - - - - - - - - - - - 1x
Anton Klas - - - - - - - x - - - - - - - 1x
Roman Ember - - - x - - - - - - - - - - - 1x
Ján Pauer - - - - - - x - - - - - - - - 1x
Miloš Varga - - - - - - x - - - - - - - - 1x
Juraj Mlynek - - - - - - - - - - - - - x - 1x
Lucia Petrányiová - - x - - - - - - - - - - - - 1x